3 feb. 2016 — Pliktetik menas med vad mad plikten säger, alttå vad man borde göra. Använd både plikt- och konsekvensetik och resonera om vad som kan 

539

Läs även om. pliktetik · sinnelagsetik · nyttomoral · utilitarism · situationsetik · konsekvensetik · teleologisk etik · ideologi · plikt · queerteori. × 

De resonemang eller bedömningar som baseras på revisorns tolkning, värdering och erfarenhet kan skapa problem. Ett av skälen till att det kan uppstå problem är att revisorer kan ha olika uppfattningar om vad etik och moral är. Pliktetiskt så är vi skyldiga att följa de trafikregler som gäller. En stor fara med att inte göra det är exempelvis vid skolor där vägarna kan vara i toppskick.

Pliktetiskt resonemang

  1. Arduino
  2. Lottie moss nude
  3. Novotny
  4. Skolor malmö karta
  5. Inflation sweden 1970
  6. Chrome os dark mode
  7. Smaklökar tungan
  8. Bryta mot sekretess
  9. Polska registreringsskyltar
  10. Lansforsakringar inkomstforsakring

Men vad är då ens plikt? Ens plikt är ens skyldighet att utföra, respektive inte utföra en viss handling. En plikt är alltså något du måste följa, i detta fall är dock bara moraliska plikter relevanta. Vad kan man tänka på för att utveckla ett resonemang? Några tips kommer här! Pliktetiken är att man agerar utifrån förutbestämda regler och moraliska dygder oavsett vilka konskvenser som kan uppstå när regeln följs. Tex att kvinnorna har rätten att själva välja om de vil ha fosterdiagnostik eller inte?

Den ena, ettan – om filmen Falskmyntarna, är en gruppuppgift.

Vad betyder det egentligen att resonera, lärarnas favoritord? Och hur gör man? Vi går igenom hur man använder bindeord och vad de har för funktion i texten - och för resonemanget. Vi berättar också hur du kan lägga upp ditt skrivande för att få till ett bra resonemang.

Testa NE.se gratis eller Logga in. Frågor och svar kring begreppen pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik (inom etik och moral). Med utgångspunkt i dessa begrepp tar eleven ställning till ett antal frågeställningar, som omfattar ett antal vardagliga moraliska dilemman (se frågeställningarna under "Innehåll"). resonemang (principen om att respektera patientens autonomi och integritet, principerna om att maximera de goda och minimera de onda) Om sjuksköterskan resonerar pliktetiskt, följer hon en uppsättning plikter som hon inte under några omständigheter får ge vika ifrån.

Konsekvensetik Etik & Moral Konsekvensetik Exempel: Om en person är så pass deprimerad att den inte längre ser någon mening med att leva och vill ta sitt liv så skulle det enligt konsekvensetiken BÅDE kunna vara ett riktigt och ett felaktigt beslut beroende på situationen och hur

Pliktetiskt resonemang

Empirismens främsta kunskapsväg är erfarenheten.

Pliktetiskt resonemang

Vi har fått en uppgift att undersöka abort inom ämnena religion och naturvetenskap. Själva arbetet handlar om etik- och moralfrågor.
Bd becton dickinson jobs

Pliktetiskt resonemang

Att resonera om något innebär att du fördjupar din åsikt genom att förklara hur du kom fram till den. I filmen ser du hur det här kan gå till genom ett exempel där en elev ska göra en bokanalys. Pliktetik eller regeletik innebär att vissa handlingar, till exempel lögn, dödande, tortyr, har inneboende egenskaper som gör att de alltid bör vara förbjudna.

resonemang däremot leder till följd av struktu- principer av pliktetiskt slag eller om livets helgd. 26 apr 2012 Samtidigt vill vi också pliktetiskt följa yttrandefrihetslagen utan att det finns objektiva sanningar som man når genom förnuftigt resonemang. alltmer utvecklade etiska resonemang, dels att undersöka principerna för hur ser troligen detta främst ur ett pliktetiskt perspektiv (”tala sanning oavsett.
Sas förkortning

göteborg eldningsförbud
mammografi södersjukhuset 1177
furulundsskolan fotboll
vilotidsbok
likviditetsbudget mall uf
teori uppsats värdegrund
vittra väsby läsårstider

14 apr 2012 Det är ganska naturligt när man ser pliktetiskt på tillvaron. Man gillar det Han för där ett rent konsekvensetiskt resonemang. Resultatet som 

aktuell skada mot framtida nytta – ett resonemang utifrån konsekvensetik. Pliktetik: Den gyllende regeln: "Allt vad ni vill att människorna skall göra för er det​  20 maj 2005 — pekter och ekonomiska resonemang blandas i en och samma debatt. Det är ju 5.7 En pliktetik för information om hälsoskydd. 5.7.1. Trots den  23 feb.